Thursday, November 09, 2006

Vauva- ja lapsitutkimuksia ja suostumuksia

Edellisessä viestissä käsittelin yhtä mm. Kansanterveyslaitoksen vauvoilla ja syntymättömillä Turussa tekemää tutkimusta, johon liittyy patentti tai patentteja.
En tiedä, onko tuossa tutkimuksessa tutkijoilla sellaista kaksoisroolia, jonka kertomista Eduskunnan oikeusasiamies piti tarpeellisenä tietoisen suostumuksen saamiseksi, tai onko tutkimus saanut ulkopuolista rahoitusta esim. patentin omistajilta - rahoituksestahan tulee myös kertoa oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan.

Tietoinen suostumus ja korvikevalmistajan rahoitus diabetestutkimuksessa ovat olleet esillä myös Kanadassa. Suomessa esiintyy ykköstyypin diabetesta suhteessa väestöön enemmän kuin missään muussa maailman maassa. Suomalainen diabetestutkimus on kansainvälistä. TRIGR-tutkimusta tehdään useilla mantereilla ja lukuisissa maissa, myös Kanadassa.

Vuonna 1949 perustettu kanadalainen kansanterveysjärjestö kirjoitti huhtikuussa 2004 terveysministerille ilmaistakseen huolensa siitä, että tietoista suostumusta ei ehkä saada turvattua Suomesta johdetussa diabetestutkimuksessa. Järjestö (OPHA) myös huomautti terveysministerille, että tutkimusten mukaan imetys on paras tapa ehkäistä diabetesta ja huomautti, että korvikevalmistajan mukanaolo nostaa esille eettisiä kysymyksiä ja eturistiriitoja jotka tulisi käsitellä. Terveysministeri ei vastannut kirjeeseen.

TRIGR ja FinDia ovat kaksi eri tutkimushanketta, mutta niillä on muitakin yhtymäkohtia kuin suomalaisuus ja epäillyt tai todetut tietoisen suostumuksen loukkaukset. Tutkimuksia johtaa osittain sama henkilöstö. Molemmissa on korvikevalmistajan rahoitusta - toisessa suomalaisen, toisessa ulkomaisen. Yhden FinDian tutkimussuunnitelman mukaan ko. tutkimuksen kohteena ovat paitsi FinDia-hankkeessa kerätyt näytteet, myös kaikki TRIGRissä kerätyt näytteet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home