Wednesday, November 08, 2006

FinDia - Mitä mieltä olla?

Täälläkin mainitusta, tuhansilla lapsilla tehtävästä joidenkin vauvojen ainoan ravinnon eli äidinmaidonkorvikkeen diabetekseen liittyviä vaikutuksia selvittävästä tutkimuksesta on keskusteltu muun muassa Helsingin Sanomissa, jossa asia tuli esille kotimaan pääuutisena. Oikeusasiamies totesi, että vanhemmat eivät voineet antaa tutkimukseen lain vaatimaa tietoista suostumusta, koska heille ei kerrottu tutkimuksesta tarpeeksi. Myöskään tutkimuksen eettisyyttä arvioivalle toimikunnalle ei kerrottu tutkimuksesta tarpeeksi. Puutteet vaikuttivat periaatteessa varsin vakavilta ja turvallisuudesta vastaava henkilökin oli nimeämättä, mutta ilmeisesti mitään kärsimystä aiheuttavia vahinkoja ei kuitenkaan ole onneksi päässyt tapahtumaan.

Tavallisesti kun jotain tapahtuu ja asia nousee pääuutiseksi, rientää koteihimme median kautta iso joukko ihmisiä kertomaan, mitä tapahtunut tarkoittaa ja miten meidän pitää se suhteuttaa ja ymmärtää. Vaikkapa Makasiinien tapahtumista ja ASEM-mielenosoituksen yhteiskunnallisesta merkityksestä olemme saaneet kuulla ja lukea vaikka kuinka.

Kun tuhansia vauvoja on käytetty kokeisiin lääketieteellisen tutkimuksen etiikan perusperiaatteiden vastaisesti niin, ettei Suomen lain vaatimuksia ei ole täytetty, joudumme aika yksin miettimään, mitä tämä tarkoittaa. Kukaan ei näytä kertovan, miten tätä oikein pitäisi hahmottaa.

Kantelun tehnyt Imetyksen tuki ry on tiedotteessaan hyvin huolestunut siitä, että puutteita voi ilmetä näin paljon, ja näyttää odottavan että tiedotuksen puutteita korjattaisiin. Oikeusasiamiehen ojentama Kansanterveyslaitos taas kertoo tutkimusryhmän ja laitoksen pyrkimysten olleen hyviä, mutta ei valaise, mikä johti siihen että kävi kuten oikeusasiamiehen päätöksestä voimme lukea, ja koskevatko samat puutteet muita tutkimuksia, eikä sano mitään siitä, aiotaanko meneillään olevan tutkimuksen puutteet korjata.

Kun oikein hakee, niin päivystävän bioeetikon kommenttikin löytyy, mutta se pitää lukea USA:sta saakka, eikä se tai HS:n kolumnisti loppujen lopuksi tarjoa paljonkaan eväitä esimerkiksi tälle isälle, joka pohtii, oliko viisasta ja loppuun asti harkittua antaa lapsensa lääketieteellisen tutkimuksen (ei kuitenkaan tämän) koehenkilöksi ja mitä tehdä jatkossa jos pyydetään.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home